บริการ Server Google Drive Proxy Player 2019

- ดูไม่จำกัด จำนวนครั้ง

- ปรับความละเอียดได้ 360p - 1080p

- เข้ารหัสไฟล์ซ่อน ลิ้งได้

- ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์

- รองรับ IOS

- ดูเเลตลอดอายุการใช้งาน (ไม่ขายระบบ)

- ฟรีระบบจัดการลิ้ง (หลังบ้าน)

ตัวอย่าง ระบบจัดการลิ้ง

- user admin

- pssword 123456789

ตัวอย่าง Google Drive Proxy Player

- หาก Online เกินจำนวนที่ระบุจะทำไห้เกิดอาการกระตุก
- กรณีต้องการระบบหลังบ้านแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
Online ไม่เกิน 100 คน 800 บ./เดือน
Online ไม่เกิน 200 คน 1,500 บ./เดือน
Online ไม่เกิน 300 คน 2,000 บ./เดือน
Online เกิน 500 คน 3,500 บ./เดือน
Online เกิน 1000 คน x,xxx บ./เดือน

หมายเหตุ

ADS

ADS